Swimming Pool

Spend quality time relaxing and enjoy swimming pool right in the heart of Ca Mau city.
Location: Out - door
Opening time: 06h00 – 20h00Top page

Article References

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY CÀ MAU – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH


Address: Lô C03A, khu Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh Cà Mau, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.


Tax code: 0106011932-024


Email: info@camau.muongthanh.vn


Telephone: 0290 2228888